เรามุ่งเน้นผลิตสินค้าคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสุดยอดสำรวจสิ่งที่เรานำเสนอ

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าท่อร้อยสายไฟฟ้าและอื่นๆ ภายใต้แบรนด์KOTA STEEL

ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT

ท่อโลหะบาง เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น ไม่สามารถทำเกลียวได้ เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว ปลายท่อเรียบ

ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC

ท่อโลหะหนาปานกลาง ทำจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ทำให้ผิวท่อเรียบ ทั้งภายในและนอก อีกทั้งยังมีความมันวาว ปลายท่อ IMC จะทำเป็นเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ฝังผนัง ฝังใต้พื้น

ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด RSC

ท่อโลหะหนา ท่อชนิดนี้ทำมาจากเหล็กกล้า ส่วนใหญ่จะผ่านขบวนการชุบด้วยสังกะสี ซึ่งจะช่วยป้องกันสนิมได้อย่างดี เหมาะสำหรับงานเดินระบบท่อร้อยสายไฟแบบฝังดิน หรือพื้นที่เสี่ยงแก่การเกิดสนิมกัดกร่อนสูง หรือในพื้นที่อันตราย

รางซี C-CHANEL

Creating a catchy and memorable tagline is crucial for marketing cleaner services. Here are some tagline ideas.


Foundations of Excellence: Delve into Our Construction Story!

Home services” is a broad term that encompasses various services related to the maintenance, improvement, and well-being of a household. These services can be essential for homeowners to ensure the smooth functioning and comfort of their homes.

Ready to Build Your Vision? Contact Us Today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.